Menu
Your Cart

Basmati Rice

பாசுமதி குருணை அரிசி ..
Rs 48
Ex Tax:Rs 48
இந்தியா கேட் Tibar பாசுமதி ரைஸ் 1Kg..
Rs 105
Ex Tax:Rs 105
இந்தியா கேட் Tibar பாசுமதி ரைஸ் 20Kg..
Rs 2,000
Ex Tax:Rs 2,000
இந்தியா கேட் Dubar பாசுமதி ரைஸ் 1Kg..
Rs 100
Ex Tax:Rs 100
இந்தியா கேட் Dubar பாசுமதி ரைஸ் 20Kg..
Rs 1,920
Ex Tax:Rs 1,920
இந்தியா கேட் Rozzana பாசுமதி ரைஸ் 1Kg..
Rs 80
Ex Tax:Rs 80
இந்தியா கேட் Rozzana பாசுமதி ரைஸ் 20Kg..
Rs 1,540
Ex Tax:Rs 1,540
Finemoral பாசுமதி குருணை அரிசி 25Kg..
Rs 1,050
Ex Tax:Rs 1,050
Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)